نشریه مهندسی و مدیریت آبخیز، با هدف فراهم نمودن امکان اطلاع رسانی نتایج پژوهش‌های بنیادی و کاربردی و انتشار مقالات تحلیلی و مروری در موضوعات مختلف، از جمله مدیریت یکپارچه حوزه‌های آبخیز، حفاظت، احیا، توسعه و بهره‌برداری از منابع موجود، از جمله خاک، آب، پوشش گیاهی و مسایل اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی، در صدد افزایش سطح دانش مدیریت حوزه‌های آبخیز و کمک به توسعه دانش در این زمینه و ایجاد امکانی برای تبادل نقطه نظرات علمی بین کارشناسان مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و اجرایی است. مسلما توسعه علم مدیریت منابع در حوزه‌های آبخیز، به توسعه پایدار و امنیت غذایی در افق چشم‌انداز کمک می‌کند.

درجۀ علمی– پژوهشی این نشریه بر اساس مجوز با شماره 3/211487 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد تایید قرار گرفته است.

دفتر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری امور پژوهشی با هدف ارتقای نشریات علمی کشور، طرح رتبه‌بندی نشریات علمی را بر اساس شاخص‌های مهمی چون وضعیت انتشار، نمایه در پایگاه‌های اطلاعات علمی، دارا بودن سامانه استاندارد و تکمیل اطلاعات در سامانه ارزیابی نشریات علمی مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد. بر اساس آن در سال 1396 نشریه مهندسی و مدیریت آبخیز در بین 21 نشریه فارسی زبان که در موضوعات آبخیزداری، جنگل، مرتع و بیابان فعالیت دارند، با کسب 82 امتیاز، مقام اول را کسب کرده است. همچنین، در سامانه ارزیابی نشریات به‌وسیله سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی طی سال‌های 1395، 1396 و 1397، سه سال متوالی مفتخر به کسب مقام اول در بین تمامی نشریات تحت پوشش این سازمان شده است. قابل ذکر است، آخرین افتخار این نشریه موفقیت در کسب درجه "نشریات هسته" (مجلات برتر در حوضه‌های موضوعی مختلف که به‌وسیله گروهی از متخصصان رشته‌های مرتبط مورد تجزیه و تحلیل محتوایی دقیق قرار گرفته‌اند) در بین نشریات هم محور در پایگاه ISC می‌باشد.

شماره جاری: دوره 12، شماره 3، پاییز 1399 

4. بررسی نقش اقدامات آبخیزداری در فرایند تبخیر-تعرق در حوضه زوجی زیدشت طالقان

صفحه 643-656

مجید کاظم زاده؛ علی سلاجقه؛ آرش ملکیان؛ عبدالمجید لیاقت


5. ارزیابی کیفیت مورفولوژیک رودخانه طالقان

صفحه 657-669

نازیلا یعقوب نژاد اصل؛ فریبا اسفندیاری داراباد؛ صیاد اصغری سراسکانرود؛ امیر کرم


13. ارزیابی مدل شبکه عصبی توسعه یافته با فیلتر کالمن و برنامه‌ریزی بیان ژن در مدل‌سازی بارش

صفحه 771-784

اسرین حسینی؛ محمدرضا گلابی؛ صفر معروفی؛ نسیم خالدیان؛ محمد سلطانی


14. بررسی داده‌های سنجش از دور جهت پایش رطوبت خاک در استان کرمان (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد بافت)

صفحه 785-795

پیمان معدنچی؛ محمود حبیب نژاد روشن؛ کاکا شاهدی؛ کریم سلیمانی؛ احمد فاتحی


16. بررسی عملکرد بندهای کنترل سیل بر تغییر پوشش گیاهی و ذخیره کربن خاک در استان کرمانشاه

صفحه 812-820

محمد قیطوری؛ مسیب حشمتی؛ یحی پرویزی؛ محمود عرب خدری؛ محمودرضا طباطبایی؛ خسرو شهبازی


19. گزارش فنی: ارزیابی تأثیر چکدم بر روی خصوصیات هیدرودینامیکی سیل

صفحه 853-863

احسان بذرافشان؛ الهام نقی‌پور؛ مینا دهقانی؛ امید نظری‌زاده سی‌سخت؛ مهدی سپهری؛ علی رضا ایلدرومی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

سردبیر
شاپا چاپی
2251-9300
شاپا الکترونیکی
2322-536X