با همکاری انجمن آبخیزداری ایران

پابلونز یک وب‌سایت تجاری است که خدمات رایگانی را برای دانشگاهیان برای ردیابی، تأیید، و به نمایش گذاشتن مشارکت‌های داوران و دبیران در نشریات علمی را ارائه می‌کند. 

پابلونز سرویسی است که به محققان اجازه می‌دهد تا داوری‌های بین المللی را ردیابی و شناسایی کنند. بدین ترتیب پس از ثبت داوری‌ها در این سامانه، تعداد داوری‌ها به صورت مجزا با نام نشریه ذخیره و نمایش داده می‌شود.

ثبت داوری نشریه  مهندسی و مدیریت آبخیز در پایگاه داوری Web of Science (publons)

در راستای ارتقا و استانداردسازی فعالیتها و سوابق داوری نشریه مهندسی و مدیریت آبخیز از شما داور گرامی خواهشمند است لینک صفحه پروفایل Web of Science خود را برای مدیر نشریه ارسال نمایید. در صورتی که در این پایگاه عضو نیستید لطفا از طریق لینک زیر در پایگاه ثبت نام نموده و آدرس (URL) پروفایل خود در این پایگاه را ارسال نمایید.

لینک ثبت نام در Web of Science (publons)

ضمناً از شما داور گرامی درخواست می شود که ایمیل تکمیل داوری را که پس از انجام داوری برای شما ارسال می شود، به ایمیل  reviews@webofscience.com   فوروارد نمایید.

قابل ذکر است که سوابق داوری های پیشین خود را نیز می توانید از طریق ایمیل مذکور در پایگاه پابلونز ثبت نمایید.