با همکاری انجمن آبخیزداری ایران

نشریه مهندسی و مدیریت آبخیز، با هدف فراهم نمودن امکان اطلاع‌رسانی نتایج پژوهش‌های بنیادی و کاربردی و انتشار مقالات تحلیلی و مروری در موضوعات مختلف، از جمله مدیریت یکپارچه حوزه‌های آبخیز، حفاظت، احیا، توسعه و بهره‌برداری از منابع موجود، از جمله خاک، آب، پوشش گیاهی و مسایل اقتصادی-اجتماعی و ‌محیط زیستی، در صدد افزایش سطح دانش مدیریت حوزه‌های آبخیز و کمک به توسعه دانش در این زمینه و ایجاد امکانی برای تبادل نقطه نظرات علمی بین کارشناسان مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و اجرایی است. مسلما توسعه علم مدیریت منابع در حوزه‌های آبخیز، به توسعه پایدار و امنیت غذایی در افق چشم‌انداز کمک می‌کند.

محورهای موضوعی نشریه مهندسی و مدیریت آبخیز

  • مدیریت یکپارچه حوزه‌های آبخیز
  • حفاظت، احیا، توسعه و بهره‌برداری از منابع موجود، از جمله خاک، آب و پوشش گیاهی در حوزه‌های آبخیز
  • بررسی مسایل اقتصادی-اجتماعی و محیط‌زیستی، در جهت افزایش سطح دانش مدیریت حوزه‌های آبخیز
  • هیدرولوژی و توسعه منابع آب در حوزه‌های آبخیز
  • مدیریت خشکسالی و تغییر اقلیم در حوزه‌های آبخیز
  • مهندسی رودخانه و حفاظت از سواحل در حوزه‌های آبخیز

 

انواع مقالات

مقاله پژوهشی- مقاله مروری- گزارش فنی