با همکاری انجمن آبخیزداری ایران

نشریه "مهندسی و مدیریت آبخیز" از فرآیند داوری همتای دوسو ناشناس پیروی می‌کند. بر این اساس، نشریه "مهندسی و مدیریت آبخیز" به داورانی نیاز دارد که بتوانند نظرات صریح و مفید خود را در مورد پیش‌نویس‌های مقاله ارسالی در عرض 2 تا 4 هفته پس از زمان پذیرش داوری ارائه دهند.

 

مسئولیت‌های داوران

اگر توسط سردبیر نشریه "مهندسی و مدیریت آبخیز" برای بررسی پیش‌نویس مقاله دعوت شده‌اید، لطفاً موارد زیر را در نظر بگیرید:

1- بررسی نقادانه اما سازنده دست‌نوشته و تهیه نظرات دقیق درباره پیش‌نویس مقاله برای کمک به نویسندگان در بهبود آثار خود

2- بررسی نسخه‌های متعدد از یک پیش‌نویس مقاله در صورت لزوم

3- ارائه کلیه اطلاعات موردنیاز در مهلت مقرر

4- ارائه پیشنهاد به سردبیر در مورد مناسب بودن پیش‌نویس مقاله برای چاپ در نشریه

5- اعلام هرگونه تضاد منافع احتمالی در رابطه با نویسندگان یا محتوای پیش‌نویس مقاله که خواسته شده است به ویرایشگر اعلام شود.

6- گزارش تخلفات احتمالی تحقیقاتی

7- پیشنهاد داوران جایگزین در صورتی که به هر دلیلی نتوانند پیش‌نویس مقاله را بررسی کنند

8- پیش‌نویس مقاله به عنوان یک سند محرمانه محسوب می‌شود

9- عدم استفاده از موارد شرح داده شده در پیش‌نویس مقاله

10- عدم ارتباط مستقیم با نویسندگان

11- عدم معرفی خود به نویسندگان

12- عدم تحویل پیش‌نویس مقاله تعیین شده به داوری دیگر

13- حصول اطمینان از کیفیت بالا و اصل بودن پیش‌نویس مقاله

14- اطلاع به سردبیر در صورت مشاهده پیش‌نویس مقاله در هر نشریه دیگر، در زمانی که پیش‌نویس مقاله در این نشریه در دست بررسی است.

15- نوشتن گزارش بررسی به زبان فارسی و یا انگلیسی

 

هنگام بررسی یک دست‌نوشته چه مواردی باید بررسی شود؟

1- جدید و نو بودن کار

2- اصالت

3- قابلیت اطمینان بودن از نظر علمی

4- کمک ارزشمند به علم

5- افزودن جنبه‌های جدید به رشته تحصیلی موجود

6- جنبه‌های اخلاقی

7- ساختار مقاله ارسالی و ارتباط آن با دستورالعمل‌های نویسندگان

8- فهرست منابع ارائه شده

9- دستور زبان، نقطه‌گذاری و املا

10- سوء رفتار علمی

 

 

فهرست اسامی داوران نشریه مهندسی و مدیریت آبخیز در سال 1401

فهرست اسامی داوران نشریه مهندسی و مدیریت آبخیز در سال 1400

فهرست اسامی داوران نشریه مهندسی و مدیریت آبخیز در سال1399