آدرس دبیرخانه نشریه: تهران، کیلومتر10 جاده مخصوص کرج، خیابان شهید عاشری، خیابان شهید شفیعی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، صندوق پستی: 1136- 13445

کد پستی: 1389817635

تلفن دبیرخانه: 44901419-021

تماس در ساعات: 9 الی 12 و 14 الی 16

نمابر: 44905709-021

پست الکترونیکی نشریه: Jwem1393@gmail.com 

 

 


فقط کاراکترهای موقعیتهای فرد را وارد کنید.
CAPTCHA Image