با همکاری انجمن آبخیزداری ایران

                        نشریه مهندسی و مدیریت آبخیز       

آدرس: تهران، کیلومتر10 جاده مخصوص کرج، خیابان شهید عاشری، خیابان شهید شفیعی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، صندوق پستی: 1136- 13445

کد پستی: 1389817635

شماره تماس: 44901419-021   (تماس در ساعات: 9 الی 12 و 14 الی 16) 

نمابر: 44905709-021

پست الکترونیکی: Jwem1393@gmail.com 

 


فقط کاراکترهای موقعیتهای زوج را وارد کنید.
CAPTCHA Image