با همکاری انجمن آبخیزداری ایران

ارزیابی سلامت اکوسیستم تالاب میقان اراک

سیدامید آل یاسین؛ بهمن شمس اسفند اباد؛ حمید ترنج‌زر؛ عباس احمدی؛ شهرو مختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1400

چکیده
  تالابها یکی از سازنده ترین اکوسیستم ها در سراسر جهان هستند.آنها یک زیستگاه منحصر به فرد و غنی را برای موجودات فراهم می کنند و همچنین طیف گسترده ایی از کارکردهای اقتصادی و خدماتی مانند حفاظت از آب-تنظیم رواناب-تصفیه کیفیت اب و خدمات تفریحی را انجام می دهند. هدف پژوهش حاضر ارزیابی سلامتی تالاب میقان بر اساس روشهای مختلف بود.جهت ارزیابی ...  بیشتر

برآورد تغییرات مکانی زمانی رطوبت خاک با استفاده از داده های رادار نفوذی زمین(GPR) مطالعه موردی: مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

محمدتقی حیدری؛ حسینعلی بهرامی؛ علیرضا علیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

چکیده
  رطوبت خاک یکی از پارامترهای بنیادی محیط زیست است که بر زندگی گیاهی، جانوری و فعالیت ریزجانداران مستقیماً تأثیرگذار بوده است. اندازه‌گیری مقدار دقیق رطوبت حجمی خاک در علوم کشاورزی، هیدرولوژی و خاکشناسی بسیار حائز اهمیت است. لذا استفاده از روشی که بتواند رطوبت خاک را در شرایط طبیعی و بدون دست‌خوردگی با سرعت و دقت بالا به‌دست آورد، ...  بیشتر

ارزیابی کیفیت آب رودخانه با استفاده از شاخص زیستی هیلسنهوف (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بابلرود)

مهری رئوفی؛ محمود حبیب نژاد روشن؛ کاکا شاهدی؛ فاطمه کاردل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

چکیده
  رودخانه‌ها به عنوان شریان‌های اصلی حوزه‌های آبخیز به شمار می‌روند که نقش مهمی در تأمین آب مورد نیاز کشاورزی، شرب و صنعت فراهم می‌آورند. از طرفی کاهش کیفیت آب رودخانه‌ها از بزرگترین نگرانی‌های انسان در قرن اخیر بوده است. به منظور بررسی کیفیت آبهای جاری می‌توان از شاخص‌های زیستی و بررسی بی‌مهرگان کفزی استفاده کرد. هدف این مطالعه ...  بیشتر

بررسی موانع مشارکت جوامع محلی در فرآیند اجرای پروژه‌های آبخیزداری و منابع طبیعی (حوزه آبخیز آرپاچای، استان زنجان)

علیرضا رابط؛ قباد رستمی زاد؛ امین صالح پور جم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1401

چکیده
  از جمله مشکلات مهم در فرآیند اجرا و نگهداری ‏پروژه‌های آبخیزداری و منابع طبیعی، عدم مشارکت و ‏همکاری مؤثر آبخیزنشینان است. بر این اساس توجه به عوامل بازدارنده و همچنین شناسایی راهکارهای تقویت مشارکت جوامع محلی در فرایند اجرای پروژه‌های آبخیزداری و منابع ‏طبیعی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. این پژوهش با هدف شناخت ویژگی‌های ...  بیشتر

ارزیابی تاثیر توابع هدف غیرهمسو در واسنجی چندهدفه مدل هیدرولوژیکی SWAT، مطالعه موردی: حوزه آبخیز قره‌سو کرمانشاه

اشکان بنی خدمت؛ حسین صالحی؛ سعید گلیان؛ فرشاد کوهیان افضل؛ نازنین عزتی بورستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1402

چکیده
  چکیده مبسوط مقدمه یکی از راه‌های برآورد مقدار رواناب حاصل از بارش، استفاده از مدل‌های هیدرولوژیکی است. مدلSWAT یکی از ابزارهای پرکاربرد در سطح حوضه آبخیز در شبیه­سازی کمیت و کیفیت آب است. این مدل، یک مدل مفهومی است که قادر است حوضه­های بزرگ با سناریوهای مدیریتی مختلف را شبیه­سازی کند .از جمله چالش‌های مهم مدل مذکور و بسیاری از ...  بیشتر

پایش خشکسالی‌ هیدرولوژیکی در حوزه آبخیز دریای خزر

سیما رحیمی بندرآبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1402

چکیده
  شناخت فرکانس وقوع‌ خشکسالیهای‌ با شدت و تداومهای‌ مختلف‌ و پیش بینی‌ به‌ موقع‌ آنها جهت اعلام هشدار یکی‌ از نیازهای‌ اساسی‌ پروژه‌های‌ منابع‌ آب می‌باشد. پدیده خشکسالی به سه گروه عمده هواشناسی، کشاورزی و هیدرولوژی تقسیم بندی می شود. پایش خشکسالیهای هیدرولوژیکی یکی از نیازهای اساسی مدیریت منابع آب در حوضه های آبخیز بویژه ...  بیشتر

بررسی و تحلیل روند انتشارات پژوهش‌های ‌جریان کم در ایران و جهان

رحیم کاظمی؛ باقر قرمز چشمه؛ رضا بیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1402

چکیده
  پژوهش در خصوص ‌جریان کم نه فقط از نقطه‌نظر بنیادی، بلکه به لحاظ مدیریت پایدار منابع آب، حائز اهمیت است. این پژوهش با هدف بررسی ویژگی‌های انتشارات علمی و کانون‌های پژوهشی در خصوص ‌جریان کم و ارائه چشم‌انداز وضعیت فعلی و جهت‌گیری پژوهش‌های آتی انجام شد. تکنیک‌های کتاب‌سنجی، شامل تحلیل استنادی با تأکید بر استناد کل، ضریب تأثیر ...  بیشتر

تاثیر تغییر اقلیم و بندهای گابیونی بر میزان رسوب خروجی از حوزه (مطالعه موردی: دهبار)

سیدعباس حسینی؛ حامد حامد حریری؛ امیر خسروجردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1402

چکیده
  پیش بینی تغییرات ناشی از پدیده تغییر اقلیم و پیامدهای احتمالی آن بر فرآیندهای هیدرولوژیکی حوزه آبخیز، کمک موثری به رفع چالش‌های فرا روی مدیران و برنامه‌ریزان منابع آب در دوره آتی می‌کند. در این پژوهش عملکرد بندهای گابیونی به صورت مخزن در حوضه دهبار در 10 کیلومتری غرب مشهد که دارای اقلیم نیمه خشک سرد می‌باشد، نسبت به میزان رسوب خروجی ...  بیشتر

مروری بر ردپای تاب‌آوری در مطالعات مخاطرات طبیعی در ایران

اردشیر مصباح؛ اسماعیل کرمی دهکردی؛ شادعلی توحیدلو؛ امین صالح پور جم؛ توفیق سعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

چکیده
  مروری بر مخاطرات طبیعی در کشور ایران، بیانگر این واقعیت است که این کشور همواره به دلیل ساختارهای مکانی - فضایی ویژه، بحران‌های طبیعی زیادی را متحمل شده و یکی از آسیب‌پذیرترین نقاط جهان در برابر مخاطرات محیطی بوده است. هدف این پژوهش، مروری بر ردپای تاب‌آوری مخاطرات طبیعی در ایران با تاکید بر مخاطرات سیل، خشکسالی، تخریب اراضی و پژوهش‌های ...  بیشتر

آبخیزداری
تحلیل و شبیه‌سازی عوامل موثر بر وقوع بهمن با استفاده از مدل RAMMS، مطالعه موردی: جاده ولایت رود البرز مرکزی، استان البرز

مجید کاظم زاده؛ زهرا نوری؛ محمد جهان تیغ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

چکیده
  وقوع بهمن در مناطق کوهستانی یکی از مهمترین مخاطرات طبیعی است که خسارت‌های جانی و مالی بسیاری را ایجاد می‌کند و مطالعه عوامل موثر در وقوع بهمن و شبیه‌سازی آن جهت مدیریت این پدیده از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مطالعه به تحلیل فاکتورهای موثر بر وقوع بهمن (فاکتورهای زمینی و هواشناسی) و شبیه‌سازی وقوع بهمن و مولفه‌های آن با استفاده ...  بیشتر

آبخیزداری
اولویت بندی عوامل و پهنه‌بندی حساسیت وقوع زمین لغزش در حوزه آبخیز سد کرج

امید اسدی نلیوان؛ مجید رحمانی؛ فرزانه وکیلی تجره؛ اصغر بیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

چکیده
  حوزه آبخیز سد کرج به دلیل شرایط کوهستانی و پرباران، ساخت‌وسازها و جاده‌سازی‌های غیراصولی از جمله مناطق مستعد وقوع زمین‌لغزش می‌باشد. هدف از این تحقیق اولویت‌بندی عوامل موثر بر زمین‌لغزش با استفاده از مدل حداکثر آنتروپی (مدل MaxEnt) و تعیین مناطق دارای پتانسیل حساسیت زمین‌لغزش می‌باشد. 11 عامل موثر بر پتانسیل زمین‌لغزش منطقه شامل ...  بیشتر

ارزیابی اثر اقدامات آبخیزداری بر فرسایش خاک و تولید رواناب در مقیاس کرت و آبخیز در حوضه زوجی کاخک

حمزه نور؛ محمود عرب خدری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

چکیده
  اجرای اقدامات آبخیزداری، به‌منظور کاهش خسارات ناشی از استفاده نامناسب انسان از منابع طبیعی از سال‌های پیش آغاز شده است و اکنون نیز ادامه دارد. برای برنامه‌‌ریزی‌‌های آتی طرح‌‌های اجرایی آبخیزداری، ارزیابی عملکرد اقدامات گذشته امری ضروری است. در این راستا حوضه‌های آبخیز زوجی با توجه به نحوه اجرای اقدامات آبخیزداری در آنها و ...  بیشتر

تدوین راهبردهای سازگاری با خشکسالی در استان لرستان با استفاده از مدل SWOT

ابراهیم کریمی سنگچینی؛ کیانفر پیامنی؛ ایرج ویس کرمی؛ مهران زند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

چکیده
  مدیریت یک پدیده فراگیر و موثر مانند خشکسالی در بخش‌های مختلف اقتصادی نیازمند همکاری تنگاتنگ و برنامه‌ریزی‌های دقیق می‌باشد. فقدان برنامه‌‌ریزی استراتژیک خشکسالی و تاخیر در تصمیم‌گیری‌ها موجب افزایش هزینه‌ها برای کاهش خسارت خشکسالی شده است. این پژوهش با هدف تدوین راهبردهای سازگاری با خشکسالی با استفاده از مدل SWOT در سطح استان ...  بیشتر

ارزیابی مدلهای تلفیقی هوش مصنوعی در تخمین غلظت مواد جامد محلول در بالادست شهر ساری

علیرضا قائمی؛ سارینا کیخا؛ مهدی اژدری مقدم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

چکیده
  تخلیه فاضلاب، زباله و کودهای شیمیایی در روستاهای حاشیه رودخانه ها از مهمترین منابع آلودگی کیفیت آب به شمار میرود. حجم ورود پسابهای شهری و کشاورزی به این روخانه باعث افزایش مقادیر آلایندهها شده بطوریکه در بازه سالهای 1372 تا انتهای سال 1396، میانگین آلاینده های موجود در ایستگاه ورند برای سه آلاینده مواد جامد محلول، کلر و سدیم به ترتیب ...  بیشتر

امکان سنجی و اولویت بندی مکانی احداث سد زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز رودان)

مهدی حیات زاده؛ مهسا تشکری؛ علی فتح زاده؛ جواد چزگی؛ اکرم بمانی خرانق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

چکیده
  احداث سد زیرزمینی به عنوان یکی از راه‌حل‌های تأمین آب در مناطق خشک که امکان دسترسی به منابع معمول، نظیر چاه و رودخانه دائمی وجود ندارد یا دارای منابع آبی اندکی می‌باشند، توصیه شده است. به همین منظور در پژوهش حاضر مکان‌یابی مناطق مستعد برای احداث این‌گونه سدها مورد بررسی قرار گرفت. محدوده مورد مطالعه حوزه آبخیز رودان در استان هرمزگان ...  بیشتر

بررسی توزیع اندازه ذرات ناشی از فرسایش بین‌شیاری در برخی خاک‌ها تحت تأثیر درجه شیب

یاسین صالحی؛ علیرضا واعظی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

چکیده
  شناخت توزیع اندازه ذرات فرسایش یافته گام اساسی برای مدیریت هدر رفت عناصر غذایی و انتقال آلاینده‌ها از خاک است. برای این منظور این پژوهش با هدف بررسی توزیع اندازه رسوبات حاصل از فرسایش بین‌شیاری تحت تأثیر درجه شیب و بافت خاک در برخی خاک‌های منطقه نیمه‌خشک زنجان انجام شد. برای انجام این پژوهش چهار دامنه دارای خاک با بافت مختلف ( لوم ...  بیشتر

ارزیابی شاخص مرکب DRASTIC و شاخص آسیب پذیری نیترات در آلودگی منابع آب زیرزمینی، مطالعه موردی: آبخوان دشت کرمان-باغین

علی بختیاری زاده؛ محمد نجف زاده؛ صدیقه محمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

چکیده
  ارزیابی قابل اعتماد آسیب‌پذیری آب زیرزمینی می‌تواند در تعیین دقیق‌تر نقاط آسیب‌پذیر آبخوان برای حفاظت و مدیریت مؤثر منابع آب‌ زیرزمینی مفید واقع شود. در پژوهش حاضر، از شاخص DRASTIC برای ارزیابی حساسیت آب‌های زیرزمینی با در نظر گرفتن اثرات کاربری اراضی و آلودگی نیترات برای دشت کرمان- باغین واقع در شهر کرمان استفاده شد. به این ترتیب ...  بیشتر

مدل سازی دما در دو اقلیم نیمه خشک و مرطوب با استفاده ازحافظه طولانی- کوتاه مدت (LSTM) و روش‌های پیش پردازنده CEEMD,DWT

کیومرث روشنگر؛ صادق عبدل زاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

چکیده
  پیش‌بینی تغییرات دما برای اطلاع از میزان تغییرات آن در آینده و در نظر گرفتن تمهیدات لازم برای تعدیل اثرات سوء ناشی از تغییرات آب و هوایی بر منابع آبی و کشاورزی و همچنین اثرات محیطی، اقتصادی و اجتماعی از اهمیت فزاینده‌ای برخوردار است. در این مقاله حداکثر دما با استفاده از روش نوین حافظه طولانی–کوتاه‌ مدت (LSTM) بر پایه روش‌‌های پیش ...  بیشتر

ارزیابی میزان آب مصرفی بر اساس تحلیل بهره‌وری آب و اطلاعات آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان باشت)

مجید خزایی؛ ایمان صالح؛ رضا بیات؛ شکراله آبسالان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

چکیده
  مفهوم بهره‌وری آب این است که با صرف کمترین مصرف آب بهترین و بیشترین محصول را تولید کرد. در این تحقیق با بررسی های میدانی، اندازه‌گیری‌های صحرایی و تحلیل‌های سنجش از دوری به بررسی بهره‌وری محصولات زراعی و باغی پرداخته شد. بر این اساس در مرحله اول وضعیت منابع آبی آبخوان موردبررسی قرار گرفت. در مرحله بعد سطح زیر کشت آبخوان باشت با استفاده ...  بیشتر

بررسی تاثیر خشکسالی بر کیفیت منابع آب سطحی حوضه رودخانه تیره

طاهر فرهادی نژاد؛ ایرج ویس کرمی؛ مهران زند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

چکیده
  خشکسالی می‌تواند اثرات منفی جدی بر کیفیت آب موردنیاز برای کشاورزی آبی داشته باشد. حوضه رودخانه تیره به عنوان یکی از زیرحوضه‌های رودخانه دز و زیرمجموعه‌ای از حوضه کارون محسوب می‌شود. برای محاسبه شاخص‌های استاندارد خشکسالی از شاخص بارندگی استاندارد(SPI)، شاخص استاندارد جریان‌های رودخانه‌ای(SSI) و شاخص دهک‌ها (DI) استفاده شد. عناصر ...  بیشتر

اثربخشی عملیات آبخیزداری اجراء شده حاصل از دستاوردهای طرح‌های تحقیقاتی در حوزه آبخیز چنداب

صفت اله رحمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

چکیده
  در اکثر کشورهای جهان، اعم از توسعه یافته و در حال توسعه و توسعه نیافته، تحقیقات کاربردی و توسعه ای در بخش‌ های مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله بخش کشاورزی و منابع طبیعی، دارای حائز اهمیت بالایی است. برای اجرای پروژه های اجرایی بر مبنای نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده، طی سالیان گذشته بر اساس اهداف از پیش تعیین شده، منابع مالی و امکانات ...  بیشتر

تاثیرپذیری مؤلفه‌های هیدرولوژیکی و تولید رسوب مناطق خشک از پوسته‌های زیستی مختلف در کرت‌های آزمایشگاهی

واحدبردی شیخ؛ آرین مطبوع؛ علی محمدیان بهبهانی؛ آرش زارع گاریزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

چکیده
  تپه‌ماهورهای پیرامون تالاب آجی‌گل در استان گلستان در معرض فرسایش شدید قرار دارد و سالانه حجم زیادی از رسوبات این دامنه‌ها به داخل تالاب‌ وارد می‌شود. در حالی که سطح وسیعی از تپه‌ماهورهای مشرف به این تالاب پوشیده از پوسته‌های زیستی بوده و به سبب عدم آگاهی کافی از ارزش، حساسیت و کارکرد اکولوژیکی آن‌ها، مورد غفلت و تخریب قرار گرفته‌اند. ...  بیشتر

برآورد مقدارتبخیر-تعرق محدوده متاثر از عرصه پخش سیلاب با استفاده از الگوریتم متریک

قباد رستمی زاد؛ مجتبی پاک پرور؛ پرویز عبدی نژاد؛ زهرا عبداللهی؛ جعفر خلفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

چکیده
  تبخیر و تعرق یکی از مهمترین عناصر چرخه هیدرولوژیکی است. برآورد تبخیر و تعرق برای مدیریت مؤثرجنگل، آبیاری، مرتع و منابع آب و همچنین افزایش عملکرد و مدیریت بهتر محصول ضروری است. هدف از این پژوهش واسنجی الگوریتم METRIC در تخمین تبخیر و تعرق در دشت سهرین-قره‌چریان که متأثر از پخش سیلاب است، می‌باشد. در این مطالعه تصاویر ماهواره ای لندست ...  بیشتر

واسنجی مدل SWAT با تلفیق الگوریتم تکاملی PSO و روش تاگوچی

حسین شیرانی؛ انیس اسدی؛ سمیه صدر؛ علی اصغر بسالت پور؛ عیسی اسفندیار پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

چکیده
  در این پژوهش قابلیت استفاده از مدل SWAT برای شبیه‌سازی روان‌آب ماهانه در حوضه آبخیز جوانمردی، از زیرحوضه‌های اصلی حوضه آبخیز لردگان (حد فاصل ′56 ˚50 تا ′13 ˚51 طول شرقی و ′23 ˚31 تا ′38 ˚31 عرض شمالی با مساحت تقریبی 380 کیلومترمربع) بررسی شد. به منظور واسنجی مدل SWAT از الگوریتم PSO استفاده شد. از آنجاکه هیچ قانون ریاضی و منطقی برای تعیین ...  بیشتر

کاربست تحلیل SWOT با تفکیک عوامل طبیعی و انسانی در مدیریت جامع حوزه آبخیز میخ‌ساز در استان مازندران

رضا چمنی؛ هنگامه شکوهیده؛ سمیه زارع؛ رضا زارعی؛ حامد امینی؛ لیلا همتی؛ وحید موسوی؛ عبدالواحد خالدی درویشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1402

چکیده
  امروزه عوامل مختلف محیطی و انسانی بر عملکرد حوزه‌های آبخیز تأثیرگذار بوده و سبب رخدادهای مختلفی در وضعیت اقتصادی-اجتماعی ذینفعان گردیده است. لذا در این پژوهش سعی شده است تأثیر عوامل تأثیرگذار در حوزه آبخیز میخ‌ساز استان مازندران با رویکرد کاربست تحلیل SWOT مورد ارزیابی قرار گیرد. بر این اساس نقاط ضعف، قدرت، فرصت و تهدیدهای حوزه آبخیز ...  بیشتر