دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 0-0 
5. برآورد ارزش حفاظتی منابع آب زیرزمینی حوزه آبخیز الشتر از نگاه روستاییان

صفحه 57-71

پیام آموزگاری؛ مصطفی پناهی؛ سید خلاق میرنیا؛ علیرضا دانشی


9. کاربرد مقایسه‌ای روش‌های اسکنر نوری، شیارسنج، پارافین در اندازه‌گیری فرسایش شیاری

صفحه 125-136

سید حمیدرضا صادقی؛ فهیمه میرچولی؛ زینب حزباوی؛ عبدالواحد خالدی درویشان؛ محسن خورسند


14. بررسی اثر احتمالی گرد و غبار روی بارش استان خراسان رضوی

صفحه 190-200

ملیحه سادات ظریف معظم؛ رسول مهدوی؛ سهیلا جوانمرد؛ مرضیه رضایی


18. روابط مورفومتریک آبکندهای استان ایلام

صفحه 244-258

بنفشه یثربی؛ مجید صوفی؛ سید خلاق میرنیا؛ جهانگرد محمدی


23. بررسی روند پیشروی خندق‌های دائمی در حوزه آبخیز خرم‌بید استان فارس

صفحه 318-329

سید مسعود سلیمان پور؛ مجید صوفی؛ محمد جواد روستا؛ صمد شادفر؛ لادن جوکار؛ حجت‌اله کشاورزی