دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، پاییز 1399 
4. بررسی نقش اقدامات آبخیزداری در فرایند تبخیر-تعرق در حوضه زوجی زیدشت طالقان

صفحه 643-656

مجید کاظم زاده؛ علی سلاجقه؛ آرش ملکیان؛ عبدالمجید لیاقت


5. ارزیابی کیفیت مورفولوژیک رودخانه طالقان

صفحه 657-669

نازیلا یعقوب نژاد اصل؛ فریبا اسفندیاری داراباد؛ صیاد اصغری سراسکانرود؛ امیر کرم


13. ارزیابی مدل شبکه عصبی توسعه یافته با فیلتر کالمن و برنامه‌ریزی بیان ژن در مدل‌سازی بارش

صفحه 771-784

اسرین حسینی؛ محمدرضا گلابی؛ صفر معروفی؛ نسیم خالدیان؛ محمد سلطانی


14. بررسی داده‌های سنجش از دور جهت پایش رطوبت خاک در استان کرمان (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد بافت)

صفحه 785-795

پیمان معدنچی؛ محمود حبیب نژاد روشن؛ کاکا شاهدی؛ کریم سلیمانی؛ احمد فاتحی


16. بررسی عملکرد بندهای کنترل سیل بر تغییر پوشش گیاهی و ذخیره کربن خاک در استان کرمانشاه

صفحه 812-820

محمد قیطوری؛ مسیب حشمتی؛ یحی پرویزی؛ محمود عرب خدری؛ محمودرضا طباطبایی؛ خسرو شهبازی


19. گزارش فنی: ارزیابی تأثیر چکدم بر روی خصوصیات هیدرودینامیکی سیل

صفحه 853-863

احسان بذرافشان؛ الهام نقی‌پور؛ مینا دهقانی؛ امید نظری‌زاده سی‌سخت؛ مهدی سپهری؛ علی رضا ایلدرومی