دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 341-572 
2. بررسی آزمایشگاهی تاثیر شکل بستر کانال بر تغییرات پروفیل سطح آب ‏در سرریز‌‌های جانبی

صفحه 352-362

سید علی ایوب‌زداه؛ مهدی حبیبی؛ محمد رستمی؛ مجتبی صانعی؛ محمد فرامرز


6. کاربرد تصاویر ماهواره‌ای و تحلیل گل‌باد در شناسایی منشا تپه‎‎‎های ماسه‌ای ‏خوزستان

صفحه 402-414

سمیه جعفری؛ رضا بیات؛ امیرحسین چرخابی؛ نادر جلالی؛ فاضل ایرانمنش


15. مقایسه روش‌های مختلف مدل‌سازی مولفه فروکش هیدروگراف جریان کل

صفحه 511-522

ابوالحسن فتح‌آبادی؛ حامد روحانی؛ سید مرتضی سیدیان؛ محمد مهدوی