دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 187-256 
3. بررسی آزمایشگاهی تأثیر آرایش پوشش گیاهی‎ ‎بر سرعت ‏برشی جریان

صفحه 206-210

مسعود ساجدی سابق؛ مجتبی صانعی؛ مهدی حبیبی؛ علی‌اکبر عباسی؛ مهدی قدیم‌خانی


5. برآورد رواناب ناشی از ذوب برف با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای ‏MODIS

صفحه 221-236

بهزاد رایگانی؛ سعید سلطانی کوپایی؛ سید جمال‌الدین خواجه‌الدین؛ سوسن براتی