دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 170-222 
4. بررسی ویژگی‌های رسوب‌شناسی نهشته‌های نئوژن منطقه ‏سیاه‌کوه و گچ‌آب

صفحه 201-207

حمیدرضا پیروان؛ امیر صمدی‌تبریزی؛ صمد شادفر؛ احمد معتمد