دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 212-279 
1. بررسی منشأ املاح آبخوان سرچاهان در استان هرمزگان با استفاده از نسبت‌های یونی

صفحه 212-226

حسین حسینی‌پور؛ جعفر غیومیان؛ احمدرضا قاسمی؛ سعید چوپانی


2. ارزیابی کرتی مدل فرسایش خاک مورگان، مورگان و فینی‏

صفحه 227-239

ابوالقاسم دادرسی؛ شاهرخ حکیم‌خانی؛ عبدالصالح رنگ‌آور


5. بررسی اثرات پخش سیلاب بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ‏خاک عرصه پخش سیلاب جاجرم خراسان

صفحه 259-265

عبدالصالح رنگ‌آور؛ غلامعلی گزانچیان؛ حسن انگشتری؛ رضا غفوریان


7. بررسی راه‌کارهای کاهنده فرسایش خاک اراضی دیم

صفحه 275-279

فرزاد بیات موحد؛ داود نیک‌کامی؛ حسن شامی