کلیدواژه‌ها = مقیاس زمانی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی تولید رسوب در حوزه‌های آبخیز کوچک تحت چرای آزاد و قرق، مطالعه موردی: منطقه سنگانه کلات

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 505-513

حمزه نور؛ علی‌ باقریان کلات؛ علی‌اکبر عباسی


2. تحلیل روند تغییرات زمانی جریان رودخانه‎های استان مازندران با استفاده از آزمون ناپارامتری مان-کندال

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 332-345

علی کولاییان؛ مجتبی خوش‌روش؛ نیما محمدی گل‌افشانی؛ محمدجواد میرزایی


3. تحلیل زمانی و مکانی تغییرات بارش ماهانه در استان گلستان به‌کمک بُعد ‏فرکتالی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 34-45

رئوف مصطفی‌زاده؛ محسن ذبیحی؛ مریم ادهمی