طراحی مدل حکمرانی مطلوب منابع آب زیرزمینی در سطح حوزه آبخیز، حوزه آبخیز ارزوئیه-استان کرمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 استادیار، موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، وزارت جهاد کشاورزی

چکیده

سیاست‌گذاران در حوضه منابع آب در کشور بیشتر به‌دنبال حل مسئله آب از طریق مسائل فنی-مهندسی، انتقال آب، سد­سازی و پروژه‌های سازه‌ای بوده‌­اند. این در حالی است که مشکل اصلی منابع آب در کشور، وجود حکمرانی بد و نامطلوب و سامانه مدیریتی ناکارآمد است. ترتیبات نهادی نامناسب، مدیریت از­ هم ­گسسته، عدم شفافیت و عدم مشارکت ذی‌نفعان در مدیریت، از جمله ویژگی‌های سامانه حکمرانی فعلی منابع آب در کشور است. هدف از مطالعه حاضر، طراحی مدل حکمرانی مناسب بر منابع آب زیرزمینی در حوزه آبخیز دشت ارزوئیه می‎باشد. برای این­ منظور، با استفاده از روش تحلیلی نظریه داده ‌بنیاد و مصاحبه با کارشناسان و صاحب‌نظران و انجام تحلیل‌های مربوطه، الگوی حکمرانی مطلوب منابع آب تدوین شد. از مهمترین نتایج و پیشنهادات این الگو می‌توان به تدوین چیدمان نهادی مناسب در سطح حوزه آبخیز، یکپارچه‌سازی مدیریت در سطح کلان تا سطح حوضه، واگذاری مدیریت به ذی‌نفعان در سطح حوزه آبخیز، مشارکت ذی‌نفعان در نظارت و اجرا و اصلاح قوانین و نظام حقوقی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a good governance pattern of groundwater resource at the catchment area level, Orzoo'iyeh Basin, Kerman Province

نویسندگان [English]

  • Mostafa Baniasadi 1
  • Mojtaba Palouj 2
1 Assistant Professor, Faculty of Agriculture, Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Assistant Professor, Plannig researches, agricultural economics and rural development institute, Ministry of Agriculture
چکیده [English]

Policymakers in the field of water resource management in the country have been seeking solutions for water issues through technical engineering, water transfer, damming, and constructional projects. However, the main problem of water resources in the country is the existence of bad and undesirable governance and the inefficient management system. Inappropriate institutional arrangements, fragmented management, lack of transparency, and lack of stakeholders’ involvement in management are among the characteristics of the current water resource governance system in the country. The purpose of the present study is to design of good governance on groundwater resources at the basin of Arzuiyeh Plain. To this purpose, using the analytical method of grounded theory, interviewing experts and pundits, and conducting relevant analyzes, the pattern of good governance of water resources was developed. The most important results and suggestions of this pattern include the development of appropriate institutional arrangements at the basin, integrated management at the macro level to basin level, transfer of management to the stakeholders at the basin, stakeholders’ participation in monitoring and implementation and reform of the rules and the legal system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Institutional Arrangement
  • Water Governance
  • Grounded Theory
  • Local Management
  • Collective Participation