مقایسه حساسیت به فرسایش و مقاومت سنگ‌های آهک آسماری، آهک میشان، ماسه‌سنگ آغاجاری و انیدریت گچساران با استفاده از روش سلبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

2 استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

3 استادیار، دانشکده علوم، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

4 کارشناس سازمان آب منطقه‌ای استان کهگیلویه و بویر احمد

چکیده

رفتار سنگ‌های مختلف در مقابل فرسایش متفاوت بوده و این اختلاف به ویژگی­‌های ذاتی و محیطی سنگ‌­ها بستگی دارد. به‌عبارتی دیگر، بعضی از واحدهای سنگ­‌شناسی حساس به فرسایش و مستعد تولید رسوب هستند. در همین راستا، مطالعه حاضر، با هدف بررسی حساسیت به فرسایش و مقاومت سنگ‌های سازندهای گروه فارس (آهک میشان، ماسه‌سنگ آغاجاری و انیدریت گچساران) و سازند آسماری با استفاده از روش سلبی در مناطق بهبهان، گچساران، دیلم و دهدشت انجام شد. نتایج مقایسه میانگین 81 نمونه از چهار نوع سنگ نشان داد که در سطح معنی‌داری 0.05 درصد و با نتایج حاصل از تحلیل واریانس ANOVA بین سنگ­‌های مورد مطالعه اختلاف معنی­‌داری وجود دارد. به‌­طور کلی، سنگ آهک آسماری با میانگین امتیاز روش سلبی بین 70.99-66.72 مقاوم­‌ترین سنگ و در ادامه رتبه‌‎­­بندی از نظر مقاومت به فرسایش به‌­ترتیب سنگ ­آهک میشان، سنگ­ آهک آغاجاری و انیدریت گچساران قرار می­‌گیرند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of sensitivity to erosion and resistance of Asmari, and Mishan limestone, Aghajari sandstone and Gachsaran Anhydrite using Selby method

نویسندگان [English]

  • moslem dehdari far 1
  • Mohammad Faraji 2
  • Mohammad salehi veisi 3
  • Jahangir Ehsani 4
1 MSc, Natural resources Faculty, Behbahan Khatam Alanbia University of Technology, Iran
2 Assistant Professor, Natural resources faculty, Behbahan Khatam Alanbia University of Technology, Iran
3 Assistant Professor, Sciences Faculty, Behbahan Khatam Alanbia University of Technology, Iran
4 Expert of water organization, Kohgiloyeh and Boyer Ahmad regional
چکیده [English]

Rock behavior varies with different erosions, which depends on the inherent and environmental characteristics of the rock. In other words, some petrological units are susceptible to erosion and have sediment production potential. This study is conducted to investigate the sensitivity to erosion and resistance of rock formations of Fars group (Mishan limestone, Aghajari sandstone and Gachsaran Anhydrite) and Asmari formation using Selby method in Behbahan, Gachsaran, Deylam and Dehdasht areas. Results of analysis of ANOVA variance based on the comparison of 81 samples from 4 types of rocks showed that there was a significant difference between the rocks (p= 0.05).In general, the Asmari limestone with scoring mean of 66.72-70.99 is the most rock resistant based on theSelby method. Mishan, Aghajari limestone, Gachsaran Anhydrite will be in the next ranks, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analysis of ANOVA variance
  • formation
  • ranking
  • Sediment
  • Stone behavior