طراحی و ارزیابی پوشش شناور یورتالات در کاهش تبخیر از منابع آبی مجتمع مس سرچشمه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد

2 دانشیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد

3 رئیس امور تحقیقات آب و محیط ‌زیست، مجتمع مس سرچشمه

چکیده

پژوهش حاضر که با هدف جلوگیری از هدررفت و تبخیر آب از مخازن آبی معدن مس سرچشمه انجام گرفته است، با استفاده از بطری­ و فوم پلی­یورتان پوششی شناور با نام یورتالات طراحی شده است. یورتالات طراحی شده شامل پوشش‌­های چهار ضلعی دو لایه، متشکل از بطری می­‌باشد که برای نگهداشت و شکل­دهی، فوم پلی­یورتان به درون آن تزریق شده، آستری از بتن ضد اسید برای حفاظت از لایه فوقانی بر روی آن ایجاد شده است. به‌منظور بررسی کارایی پوشش‌­های تهیه ‌شده در کاهش میزان تبخیر، دو حوضچه با ابعاد نه متر مربع در مجاورت سد رسوب‌گیر مجتمع مس سرچشمه احداث و به مدت دو ماه کارایی پوشش شناور یورتالات دو لایه بر روی آن بررسی شده است. نتایج نهایی به‌دست ‌آمده نشان می­‌دهد، کارایی یورتالات دو لایه در کاهش میزان تبخیر بیش از 92.50 درصد می­‌باشد. با توجه به دوام و کارایی یورتالات، این طرح می‌تواند طرحی ارزشمند در راستای مصرف و کاربرد مفید ضایعات مخرب محیط زیست از یک‌سو و ذخیره و نگهداشت آب در شرایط بحرانی امروز کشور از سوی دیگر تلقی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and evaluation of urethalate floating cover for evaporation reduction of water resources Sarcheshmeh Copper Complex

نویسندگان [English]

  • Hamideh Afkhami 1
  • Hossein Malekinezhad 2
  • Esmat Esmaeilzade 3
چکیده [English]

In this study, urethalate floating cover is designed using soft drinks bottles and foam polyurethane in order to prevent evaporation losses of water reservoirs of Sarcheshme Copper Complex. Designed urethalate is including four square coatings with two layers of bottles that foam polyurethane  is injected into these coatings to maintain and shaping and liners of  anti-acid concrete has been created on its surface to protect of the upper layer. For evaluating the performance of two layer urethalate cover to reduce evaporation, two ponds with an area of nine m2 in the vicinity of Sarcheshmeh tailing dam were constructed and then the evaporation losses was measured for two month in each pond. The obtained results using designed cover showed performance of two layers urethalate in evaporation reduction. More than 92.5% of the expected evaporation was reduced. Due to the durability and performance of urethalate, this project can be considered as a worthwhile project to be used elsewhere. It would also be a useful application of environmental waste material to save water in the region with water scarcity in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acidic wastewater
  • Environment
  • Evaporation reduction
  • Polyurethane
  • Waste products