گزارش فنی: تحلیل مکانی خشکسالی هواشناسی کشور با استفاده از شاخص‌های SPI و PN در نیمه اول سال آبی 93-92 در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 دانشیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

خشکسالی از جمله مخاطرات طبیعی است که بر حسب شدت و مدت آن به‌صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه تاثیر می‌گذارد. پایش به موقع و دقیق از خشکسالی‌ها که هدف اصلی این تحقیق است، گام مؤثری در جهت برنامه‌ریزی برای کاهش خسارات ناشی از خشکسالی می‌باشد. در این تحقیق، از نمایه‌­های SPI و PNI برای بررسی تغییرات بارش در سطح کشور برای بازه زمانی شش ماهه اول سال آبی 93-92 استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که تغیرات مکانی بارش در برخی استان‌ها نسبت به دوره مشابه سال قبل قابل توجه بوده است، به‌‌طوری که در برخی استان‌­ها خشکسالی شدید اتفاق افتاده و برخی دیگر بارش قابل توجهی نسبت به شرایط نرمال دریافت نموده‌­اند. علاوه بر شدت خشکسالی، گستره خشکسالی در سال جاری در مقایسه با دوره مشابه تغییرات قابل توجهی را نیز نشان می‌­دهد. استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، البرز و تهران روندی کاهشی داشته به‌طوری که مقادیر SPI در استان‌های مذکور برابر با 1->2.5

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Technical Note: Spatial analysis of meteorological drought during the first half of the water year 1392-1393 compared to the same period of the last water year using SPI and PN indexes in Iran

نویسندگان [English]

  • Maryam Hosseinpour 1
  • Ahmad Fatehi Marj 2
1 MSc, Soil Conservation and Watershed Management Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
2 Associate Professor, Soil Conservation and Watershed Management Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

Drought is one of the natural disasters impacting on socio-economic of the society during short, mid and long terms. Continuously monitoring and evaluating of droughts, which are accounted for the main object of the present study, can affectively alleviate drought impacts helping to come up with a drought risk management plan. In this research, the spatial variation of meteorological drought was analyzed for the first half of the hydrological year 1392-1393. Drought indicators used in this study were SPI and PN and their results were compared through the prepared maps. Results indicated that spatial variations of the rainfall have been considerable in some provinces which has led to severe droughts whereas, other provinces have received more precipitation compared to normal situation. In addition to variation of drought intensity, its spatial extension has been changing significantly. In this regard, the drought intensities have been decreasing in North Khorasan, Razavi Khorasan, Alborz, and Tehran province with regard to the SPI classification namely -2.5

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dryness
  • Drought intensity
  • Drought extension
  • Natural hazards
  • Warning condition