ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر مقادیر حداکثری بارش روزانه برف، مطالعه موردی: تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه پیام نور، ایران

2 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دانشجوی دکتری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

از آثار مهم تغییر اقلیم در آینده، تغییر رژیم بارش برف از جمله برف­های بیشین‌ه­ای است. افزایش بارش­‌های حدی و افزایش دما در اقلیم آتی با اثرات معکوس مقدار بارش برف­‌های حدی آینده را تحت تأثیر قرار می­دهند و روند تغییر آن در آینده مشخص نیست. در این مقاله اثر تغییر اقلیم بر بارش­‌های روزانه حدی برف­ در ایستگاه مهرآباد تهران ارزیابی شده است. سناریوهای روزانه بارش و دمای روزانه اقلیم آینده مدل CGCM3 تحت سناریوهای انتشار B1 ،A2 و A1B به‌وسیله مدل استوکستیک IWG ریزمقیاس شده است و با شبیه‌­سازی بارش برف با استفاده از معیار دمای آستانه، اثر تغییر اقلیم بر برف دوره 65-2036 ارزیابی شده است. نتایج اعتبارسنجی روش، نشان می­‌دهد که مدل IWG دامنه وسیعی از مشخصات دما و بارش را به خوبی باز تولید کرده و مشخصات برف شبیه‌­سازی، به‌ویژه توزیع فراوانی برف­‌های روزانه بیشینه سالانه به خوبی شبیه­‌سازی شده است. نتایج ارزیابی اثر تغییر اقلیم نشان می‌­دهد که تحت سناریوهای انتشار مختلف، با وجود افزایش بارش­‌های حدی آینده ایستگاه مهرآباد تهران، بارش برف­‌های روزانه بیشینه سالانه به میزان زیادی کاهش می­‌یابد. به‌طوری که بیشینه بارش روزانه برف­ با دوره بازگشت دو سال در آینده تحت همه سناریوها بیش از 50 درصد کاهش می­‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Climate change impact assessment on maxima daily snowfalls, case study: Tehran

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Khazaei 1
  • Ahmad Sharafati 2
  • Hadis Khazaei 3
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Payame Noor University, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Technical and Engineering, Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 PhD Student, Faculty of Technical and Engineering, Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the most important impacts of climate change is the change of snowfall regime, especially extreme snowfalls in the future. Extreme snowfalls will be affected by increasing in extreme rainfalls and temperature oppositely in the future climate while the trend of changes is not clear. In this paper, climate change impact on extreme daily rainfalls in the Mehrabad station of Tehran is assessed. Future daily precipitation and temperature projections of the CGCM3 model under B1, A2, and A1B emission scenarios are downscaled using IWG stochastic model. Snowfall is simulated using temperature threshold criteria, and climate change impact is assessed on snowfall in 2036-65 period. Results of the validation tests showed that the IWG model have reproduced a broad range of the temperature and precipitation statistics. Also, snowfall statistics specially the annual maximum daily snowfall distribution are well reproduced. The climate change impact assessment results showed that under various emission scenarios, despite increasing in extreme precipitation in the future in the Tehran Mehrabad station, annual maxima daily snowfalls would greatly decrease. So that, maximum daily snowfall with return period of two years would decrease more than 50% under all considered scenarios.

کلیدواژه‌ها [English]

  • downscaling
  • Extreme snowfalls
  • Future climate
  • IWG
  • Mehrabad station