تأثیر تغییر کاربری اراضی بر رواناب سالانة حوزة آبخیز گاران ‏در استان کردستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده

افزایش جمعیت و نیاز روزافزون غذا در قرن اخیر، کشاورزان کشورهای مختلف جهان را به­سوی استفاده از اراضی نامرغوب و نیز مناطق حاشیه­ای، چون مراتع و جنگل­ها سوق داده است. این در حالی است که زمین­های حاشیه­ای دارای استعداد فرسایشی زیاد و قابلیت تولید کمی هستند. در تحقیق حاضر تغییرات کاربری اراضی طی دوره سال 1995 تا 2002 زیر حوزه گاران در استان کردستان با توجّه به سه نقشة رقومی حاصل از تصاویر ماهواره­ای مورد تحلیل قرار گرفته و اثر تغییرات کاربری بر دبی متوسط سالانه در آن بررسی شده است. نتایج تحقیق، دلالت بر تاثیرپذیری دبی متوسط سالانة ایستگاه مذکور از تغییرات بارش سالانه داشته که خود تعیین کننده وضعیت اختصاص زمین به کاربری­های مختلف بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of land use change on annual runoff in Garan watershed, ‎Kordistan province

نویسندگان [English]

  • Seyed Hamid Reza Sadeghi 1
  • Bahar Salavati 2
  • Abdolrasoul Telvari 3
1 Associate Professor, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, Iran
2 Former MSc Student, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, Iran
3 Associate Professor, Soil Conservation and Watershed Management Research Institute, Iran
چکیده [English]

Population ever increasing and consequent demands in recent decade have encouraged farmers to utilize unsuitable and marginal lands such as forests and ranges for agricultural purposes. However, these lands have high soil erosion potential and low productivity and their proper management is therefore a vital task. In the present study, the land use areas have been evaluated in Garan watershed in Kordistan Province, Iran, from 1995 to 2002 by using three digitized images and corresponding changes have been then assessed. The effects of land use changes on changing annual runoff were ultimately evaluated with the help of moving average and hydrological regime analyses. The results of the study revealed that the variation in water discharge thoroughly followed the annual rainfall oscillation which itself affected land allocation to different land uses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Annual rainfall
  • Annual runoff
  • Unsuitable lands
  • Marginal lands
  • soil erosion