نویسنده = علی‌اکبر عباسی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی تولید رسوب در حوزه‌های آبخیز کوچک تحت چرای آزاد و قرق، مطالعه موردی: منطقه سنگانه کلات

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 505-513

حمزه نور؛ علی‌ باقریان کلات؛ علی‌اکبر عباسی


2. بررسی آزمایشگاهی تأثیر آرایش پوشش گیاهی‎ ‎بر سرعت ‏برشی جریان

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 206-210

مسعود ساجدی سابق؛ مجتبی صانعی؛ مهدی حبیبی؛ علی‌اکبر عباسی؛ مهدی قدیم‌خانی