سامانه ژورنال یاب RICET

«سامانه ژورنال‌یاب ایران» به نویسندگان این امکان را می‌دهد تا مناسب‌ترین ژورنال در حوزه موضوعی مقاله تازه نگاشته شده خود را، در مجموعه ژورنال‌های معتبر ایران بیابند. بر همین اساس، با عملکردی بسیار ساده جهت جستجوی ژورنال های مناسب، فقط کافیست عنوان و چکیده مقاله نوشته شده در فیلدهای مربوطه وارد شود تا طی چند ثانیه فهرستی از ژونال‌های‌ایرانی مرتبط با مقاله نگارش یافته، معرفی و ارائه شود.

 همچنین در فهرست ارائه شده متغیرهایی چون ضریب‌تاثیر، وضعیت رتبه، پایگاه‌های نمایه کننده، وضعیت انتشار آخرین شماره، موضوعات اصلی و فرعی و حوزه موضوعی ژورنال نیز در اختیار محقق قرار می‌گیرد که او را در انتخاب ژورنال یاری می‌رساند.