با همکاری انجمن آبخیزداری ایران

سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

راهنمای اشتراک نشریه

فرم اشتراک زیر خط‌چین را به‌طور کامل پر کنید و کدپستی و تلفن تماس را حتماً ذکر نمائید.

1. حق اشتراک را به شماره حساب 4001043203014882 به‌نام حساب متمرکز وجوه درآمد اختصاصی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری نزد بانک مرکزی، قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی واریز نمائید و فیش واریزی را به آدرس: تهران، کیلومتر10 جاده مخصوص کرج، خیابان شهید عاشری، خیابان شهید شفیعی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، صندوق پستی: 1136- 13445 ارسال نمائید.

2. برای اشتراک هیچ‌گونه هزینه پستی از شما دریافت نخواهد شد.

3. حق اشتراک سالیانه 600000 ریال است.

  1. هر گونه تغییر نشانی صاحب اشتراک را سریعاً به دبیرخانه نشریه اعلام فرمائید.

5. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با تلفن 8- 44901214– 021 دبیرخانه نشریه و یا آدرس پست الکترونیک نشریه تماس حاصل فرمائید. jwem@scwmri.ac.ir

&

 

فرم اشتراک نشریه مهندسی و مدیریت آبخیز

به پیوست فیش بانکی به شماره                                   به مبلغ                ریال بابت اشتراک یک‌ساله نشریه از شماره                       تا شماره             ارسال می‌شود.

نام و نام خانوادگی: 

نام شرکت یا مؤسسه: 

نشانی:

کد پستی:

تلفن ثابت:

تلفن همراه:

پست الکترونیک:

ملاحظات:

 

 

 

&

 

 

       
     
 
 

مخاطبان ارجمند

نشریه در ویرایش و اصلاح مطالب دریافتی آزاد است

استفاده از مطالب این نشریه با ذکر منبع مجارز می باشد

مطالب ارسالی نباید پیش از این دذر هیچ نشریه ای چاپ شده باشد

از کلیه نویسندگان، پژوهشکران دعوت می شود با ارسال آثار علمی و پژوهشی خود، نشریه را در غنا بخشیدن به پژوهش و تحقیق  یاری رسانند.